Algemene voorwaarden

Terms and Conditions

1. Eigendomsrecht : Het eigendomsrecht blijft tot de volledige betaling van de goedere voorbehouden clause de réserve de propriété

2. De door Peeters Kinrooi verkochte bigbags zijn nagenoeg allemaal slechts één maal gebruikt. De bigbags dienen geschikt te zijn voor wedergebruik.

Echter Peeters Kinrooi neemt geen enkele veantwoording omtrend de hergebruik door u en/of derden van de aan u verkochte bigbags.

Na de overdracht van deze bigbags vrijwaard u Peeters Kinrooi van alle claims in het ruimste zin des woords, door gebruik, door hergebruik na wederverkoop, etc. van al de desbetreffende bigbags.

3 Machines, materialen , gereedschappen en of ander tweede hands goed word verkocht zonder garantie's met akkoord van de koper

4 Transporten worden steeds uitgevoerd onder thans geldende CMR voorwaarden.

Afdrukken